Program 2009

Program

Onsdag den 21. oktober
8:30 Registrering og kaffe/te
9:30
Plenumsession 1: Åbning af konferencen
Ordstyrer: Stig Kjær Andersen, E-sundhedsobservatoriet
Velkommen
v/ Stig Kjær Andersen, E-sundhedsobservatoriet
Danske Regioners forventninger til udviklingen af it i det danske sundhedsvæsen
v/ Poul-Erik Svendsen, bestyrelsesmedlem, Danske Regioner
10:30 Kaffepause
11:00
Plenumsession 2: Kommentarer på sundhedsinformatik i 2009
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, E-sundhedsobservatoriet
Et sundhedsinformatisk review af 2009
v/ Christian Nøhr, professor, Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
De ti vigtigste e-sundhedsbegivenheder i det forgangne år
v/ Søren Vingtoft, overlæge, Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden
På vej mod sammenhængende klinisk og administrativ ledelsesinformation
v/ Morten Hjulsager, kontorchef, Sundhedsstyrelsen
12:00 Frokost
13:00
Nationale initiativer I
Ordstyrer: Otto Larsen, direktør, Digital Sundhed
NPI - et alternativ til en national EPJ?
v/ Susie Wagner Bondorf, programleder for NPI, Digital Sundhed
Det svenske National Patient Index - NPÖ
v/ Darko Loncar, salg- og markedschef, Tieto Healthcare
Kliniske erfaringer med Fælles Medicinkort
v/ Jens Rokkedal, overlæge, Glostrup Hospital og Morten Thomsen, konsulent, Digital Sundhed
EPJ i Danmark - implementering I
Ordstyrer: Tina Archard Heide, kontorchef, Region Nordjylland
Implementering af EPJ på Odense Universitetshospital - hvad har vi lært?
v/ Lone Tynan, EPJ-konsulent, Odense Universitetshospital, IT-afdelingen
Ny EPJ i Gamle Klæder eller Gammel EPJ i Nye Klæder?
v/ Helle Rossen, it-koordinator og Aase Andreasen, projektleder, Sygehus Lillebælt, IT-afdelingen
Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer
v/ Therese Lundsgaard, specialkonsulent, Koncern IT, Region Hovedstaden
Klinisk værdi ved samstilling af data
v/ Jytta Mølgaard Højsleth, oversygeplejerske, Infektionsmedicinsk afd., Aalborg Sygehus
og Anne-Marie Falch, projektleder, Region Nordjylland
Performance i store enterpriseløsninger inden for sundhed - monitorering og optimering
v/ Palle Klærke, VP Business Development & Operations, Healthcare Systematic
og udviklingschef Niels Henrik Pedersen, Det Virtuelle Hospital, Region Midtjylland
Telehomecare
Ordstyrer: Klaus Klausen, bestyrelsesmedlem, Lægeforeningen
Teletolkning via videokonference i hele det danske sundhedsvæsen - inklusiv erfaringer fra OUH
v/ Lone Høiberg, konsulent, MedCom og Eva Lund, it-projektleder, OUH
Telemedicin - indlæggelse i eget hjem med KOL
v/ Klaus Phanareth, overlæge, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin
Fra EPM til fælles medicinkort - de kommunale perspektiver
v/ Jeppe Højholt-Nielsen, delivery manager, CSC Scandihealth og Pia Larsen, projektleder, Hedensted Kommune og Poul Erik Kristensen, konsulent, KL
KOL-patienter får pusten ved telerehabilitering
v/ Birthe Dinesen, adjunkt, Aalborg Universitet, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi
Simulering og usability-evaluering
Ordstyrer: Finn Kensing, professor, Københavns Universitet
v/ Sanne Jensen, test-teamleader, Koncern IT, Region Hovedstaden
Preventing Technology-induced Errors in Healthcare: The Role of Simulation
v/ Andre Kushniruk, professor, University of Victoria, BC, Canada
Design of Contextualized Decision Support for Medication
v/ Christian Nøhr, professor, Aalborg University, Department for Development and Planning
SFI og arketyper
 
Ordstyrer: Kirsten Bredegaard, chefkonsulent, Digital Sundhed
Velkommen og introduktion
v/ Kirsten Bredegaard, chefkonsulent, Digital Sundhed
Udarbejdelse af sundhedsfagligt indhold til Region Hovedstaden
v/ Judith Lørup Rindum, SFI-teamleder, Region Hovedstaden
Semistruktureret EPJ- trinvis SFI-implementering i Region Sjælland
v/ Søren W. Rasmussen, ledende overlæge, Holbæk Sygehus
Udvikling af sundhedsfagligt indhold - en metode
v/ Gert Galster, sundhedsinformatiker, SundIT
Brug af evidensbaserede standardplaner - et Proof-of-Concept
v/ John Møller-Jensen, læge og chefarkitekt, CSC Scandihealth
Diskussion
14:30 Kaffepause
15:00
Nationale initiativer II
Ordstyrer: Jonas Tyle Petersen, chefrådgiver, Digital Sundhed
Business Casen som styrings- og evalueringsredskab
v/ Dorte Stigaard, direktør, Region Nordjylland
Pilotafprøvning af Map of Medicine i Danmark
v/ Palle Gerry Petersen, projektleder, SDSD
2 sekunder login
v/ Martin Sølvkjær, it-chef, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, FIT-MIT
EPJ i Danmark - implementering II
Ordstyrer: Lisbeth Nielsen, kontorchef, Danske Regioner
Regeringsaftalen 2002 - seks år, 9.000 brugere og en halv milliard kroner senere
v/ Henrik Lindholm, EPJ-projektleder, Odense Universitetshospital, IT-afdelingen
EPJ-implementeringsdrejebog - fra business case til praktisk implementering
v/ Helle Bering, projektleder, Region Nordjylland, IT-afdelingen
Implementeringskoncept fra Koncern IT, Region Hovedstaden
v/ Lone Hallgreen, specialkonsulent, Koncern IT, Region Hovedstaden
Ledelse af indføring af en samlet EPJ inkl. PAS på Regionshospitalet Randers og Grenå
v/ Morten Noreng, cheflæge, Regionshospital Randers og Grenå, Hospitalsledelsen
Monitorering og samarbejde vedrørende implementeringer af it-systemer i Region Hovedstaden
v/ Marianne Holdt, specialkonsulent, Koncern IT, Region Hovedstaden
Patienten som aktiv i sundhedssektoren
Ordstyrer: Jakob Andreas Saltfelt, konsulent, Lægeforeningen
 
Brugerdreven innovation som metode til udvikling af it-services til kronikere
v/ Pernille Bertelsen, lektor, Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Design-erfaringer fra CITH-forskningsprojektet (Co-Construction IT and Healthcare)
v/ Finn Kensing, professor og direktør, Københavns Universitet, Center for IT Innovation
Når jeg bliver syg eller gammel - så vil jeg have velfærdsteknologi
v/ Christina E. Wanscher, chefkonsulent, MedCom og Claus Nielsen, senior project manager, Delta
sundhed.dk - nationalt og regionalt krydsfelt for medspil og samspil set med patientens øjne
v/ Finn Klamer, lægefaglig udviklingsrådgiver, sundhed.dk
Samspillende, personlige sundhedsapplikationer og EPJ
v/ Bo Løye Hejl, Medical director, Logica Danmark, Healthcare
Evaluering
Ordstyrer: Pia Elberg, formand, DSMI
It-støttet egenomsorg og distribuerede effekter
v/ Henriette Langstrup, adjunkt, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kommunikation i patientnetværk på sundhed.dk
v/ Helle Wentzer, lektor, Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi
Effektdrevet, brugerinvolverende og eksperimentel strategi til styring af store og langvarige udviklings- og implementeringsprojekter
v/ Jesper Simonsen, professor, RUC, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier
Anmelder 1
v/ Lisbeth Nielsen, kontorchef, Danske Regioner
Anmelder 2
v/ Steffen Lerche Nielsen, direktør, ACURE, an IBM Division
Anmelder 3
v/ Poul Jennum, overlæge, Dansk Center for Søvnmedicin, Glostrup Hospital
Open source
Ordstyrer: Steffen Lerche Nielsen, formand, CHI-Leverandørforum
VistA Venerea - en Open Source EPJ
v/ Jari Friis Jørgensen, konsulent, Symmetric / Bispebjerg Hospital
Anvendelse af Open Source software og Snomed CT til at udvikle et produkt, der skaber sammenhæng mellem primær og sekundær brug af klinisk data
v/ Kim Dalsgaard, teknisk direktør, Trifork og Anne Randorff Rasmussen, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi
The use of Open Source concepts in IHTSDO's work
v/ John Gutai, Chief Technical Architect, International Health Terminology Standards Development Organisation
16:30 Pause
17:00
Plenumsession 3

Paneldiskussion: Sundhedsvæsenets ledelsesudfordring: Hvordan sikres fornuftig balance mellem innovation, implementering og drift?

Moderator: Steen Friberg, cheflæge, Region Midtjylland

Dagmar Beck, selvstændig rådgiver, Velfærdsinnovation
Poul Jennum, overlæge, Dansk Center for Søvnmedicin, Glostrup Hospital
Finn Kensing, professor og direktør, Københavns Universitet, Center for IT Innovation
Morten Noreng, cheflæge, Regionshospital Randers og Grenå, Hospitalsledelsen
Klaus Phanareth, overlæge, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin
Ivan Lund Pedersen, projektchef, SDSD

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
Torsdag den 22. oktober
9:00
Plenumsession 4 - hvor langt er vi - set fra nogle af nøglespillerne
Ordstyrer: Christian Nøhr, E-sundhedsobservatoriet
Kommunernes muligheder for at it-understøtte sammenhængende, tværsektorielle patientforløb og borgerservice
v/ Henriette Jakobsen, projektleder, Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen
10:30 Kaffepause
11:00
Nationale initiativer III
Ordstyrer: Jonas Tyle Petersen, chefkonsulent, Digital Sundhed
3. generation af sundheds-it
v/ Steffen Lerche Nielsen, direktør, ACURE, an IBM Division
Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data
v/ Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed
DEMO
Ordstyrer: Finn Kensing, professor, Københavns Universitet
Præsentation af Columna - en komplet, integreret EPJ-løsning
v/ Pia Wichmann Madsen, Senior Clincal Advisor, Systematic
CSC Clinical Suite i Region Nordjylland
v/ Vita Mølgaard Simonsen, business analyst og implementeringsprojektleder for Region Nordjylland, CSC Scandihealth
Standard PAS-løsning
v/ Henning Skov, sundhedsfaglig konsulent og Søren Rosenørn Jakobsen, Project Executive, ACURE, an IBM Division
KMS - kvalitetsmålesystem, en let og smidig opsamling af kvalitetsdata
v/ Lotte Kohrtz, key account manager og Simon Kohrtz, konsulent, Tieto
Samarbejde mellem sektorer
Ordstyrer: Gunilla Svensmark, medlem, DSR
Sundhedsaftaler og it-understøttelse
v/ Susanne Thorborg Bladt, koordinator og Lene Nielsen, projektmedarbejder, Odense Kommune
Elektroniske genoptræningsplaner mellem sektorer
v/ Gitte Femerling, it-konsulent, Hillerød Kommune og Birthe Hermansen, specialkonsulent, Koncern IT, Region Hovedstaden, Projektafdelingen
Effektvurdering af GOP (GenOPtræninsplaner) - på tværs af sektorer
v/ Kitta Lawton og Sven Koldby, specialkonsulenter, Koncern IT, Region Hovedstaden
Visualisering og overblik
Ordstyrer: Pia Elberg, formand, DSMI
Klinisk test af 3D-visualisering af EPJ på Sygehus Thy-Mors (udgået)
v/ Kristian Alstrup Baden, kundekonsulent, Region Nordjylland
Klinikeres overblik over patienter
v/ Søren Lippert, ph.d.-studerende, IT-Universitetet
Det interaktive hospital (iHospitalet) - it for klinikere - udviklet af klinikere
v/ Birgitte Bigom Nielsen, innovationskonsulent, Regionshospitalet Horsens
Udtræk af journaldata til statistisk/videnskabeligt brug, anvendelighed og vanskeligheder
v/ Villy Hansen, overlæge, Sygehusenhed Vest i Herning, gynækologisk-obstetrisk afd.
E-journal
Ordstyrer: Henrik Bjerregaard Jensen, CEO, MedCom
E-journal - fra pilot til national opslagsløsning
v/ Jens Rahbek Nørgaard, konsulent, MedCom
Implementering og anvendelse af e-journal på sygehusene
v/ Anne Dorthe Wøldike, konsulent, Region Syddanmark
Borgeradgang til e-journal i Region Hovedstaden
v/ Mikael Zebbelin Poulsen, konsulent, Region Hovedstaden
12:30 Frokost
13:30
Plenumsession 5 - Visionært og kritisk blik på de muligheder, der tegner sig for udviklingen af fremtidens e-sundhed
Ordstyrer: Søren Vingtoft, E-sundhedsobservatoriet
Monitorering af sundhed og forebyggelse - hvad kan man, og hvor går udviklingen hen?
v/ Torben Jørgensen, professor, enhedschef, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden
Slut på konferencen
v/ Søren Vingtoft, E-sundhedsobservatoriet
14:30 Konferencen slutter