Årskonference 2009

den 21. og 22. oktober på Hotel Nyborg Strand

Se slides fra oplæggene i programmet.

Se stemningsreportagen.

 

TEMA

E-sundhed - en hjørnesten i sundhedsvæsenets infrastruktur 

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet fortsætter med en stigende gennemslagskraft og berører efterhånden de fleste medarbejdere og patienter. Elektroniske patientjournaler er således blot en del af den samlede digitalisering. Derfor har EPJ-Observatoriet skiftet navn til E-sundhedsobservatoriet, som er mere dækkende for design, udvikling, anvendelse, vedligeholdelse og evaluering/monitorering af sundheds-it i det samlede danske sundhedsvæsen.

E-sundhed omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester, udveksling af information, overførsel af data fra en institution til en anden, indbyrdes kommunikation mellem patienter eller mellem ansatte i sundhedsvæsenet. E-sundhed omfatter også informationsnetværk i sundhedssektoren, ledelsesinformation, elektroniske patientjournaler, telemedicintjenester og personlige ”wearables” og bærbare kommunikationssystemer til at overvåge og hjælpe patienter. Kort sagt sætter digitaliseringen en ny dagsorden for udviklingen af hele sundhedsvæsenets fundamentale infrastruktur: E-sundhed.

E-sundhedsobservatoriets årskonference tilbyder et samlet billede af vigtige resultater inden for e-sundhed i primær- og sekundærsektoren – i kommunerne og regionerne, herunder sygehusene. Patienter, pårørende, sundhedsfaglige og de ledelsesansvarlige har forskellige behov for information til at understøtte forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje. Alle disse aspekter vil blive præsenteret, diskuteret og perspektiveret ved E-sundhedsobservatoriets årskonference. Programmet er sammensat med udgangspunkt i bidrag indsendt af e-sundhedsaktører med et budskab på hjertet, således at en erfaringsudveksling mellem de forskellige e-sundhedsaktiviteter i Danmark sikres.